รายงานพิเศษ ความเชื่อของชาวเขาเผ่ามูเซอร์ ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันปัญหาเอดส์

  
     รายงานพิเศษ : ความเชื่อ ของชาวเขาเผ่ามูเซอร์กลุ่มหนึ่ง ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์
นายสงกรานต์ บุญโย ประธานชมรมสู่ขวัญดอยหลวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการทำงานแก้ปัญหาเอดส์นั้น มีอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงดาว เป็นพื้นที่ชายแดน มีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่ถึง 8 ชนเผ่า ปัญหาด้านภาษาเป็นปัญหาสำคัญ นอกจากนี้แล้วปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมก็ยังเป็นอุปสรรคของการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และยังเป็นประตูสู่การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี เช่น ชาวเขาเผ่ามูเซอร์กลุ่มหนึ่ง ที่บ้านหนองเขียว อำเภอเชียงดาวที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาโทลิค ที่เชื่อว่าการสวมใส่ถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศเป็นการทำบาป เพราะเท่ากับฆ่าชีวิตคนคนหนึ่งไม่ให้เกิด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาโรคเอดส์อย่างมาก
เรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับนางณัฐวดี อารีหนู พยาบาลจากโรงพยาบาลเชียงดาว ในฐานะที่ปรึกษาชมรมสู่ขวัญดอยหลวง ซึ่งกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าความเชื่อนี้ส่งผลต่อการทำงานเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพื่อหาทางป้องกันได้ เนื่องจากชาวบ้านจะไม่ยอมรับแนวคิดที่ขัดแย้งกับความเชื่อทางศาสนา ซึ่งต้องหารือกับเครือข่ายพันธกิจเอดส์เพื่อวางแนวทางแก้ไข
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์นั้นต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความเข้าใจ โดยเฉพาะความเชื่อ และค่านิยมดั้งเดิมของคนในพื้นที่ เพราะหากเกิดความขัดแย้งในใจของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ก็จะไม่สามารถเข้าไปเผยแพร่ข้อมูลได้อีก จึงเป็นภาระหนักที่ต้องหาทางออกกับปัญหาในขณะนี้
 
20 มีนาคม 2551 , 14:18 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่