รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฯ เปิดรถโมโนเรล

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการเดินรถไฟฟ้าโมโนเรลในสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมทัศนียภาพในสวนสัตว์ในมุมสูงแห่งเดียวในประเทศไทยและเอเชีย
นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการเดินรถไฟฟ้าโมโนเรล หรือรถไฟฟ้ารางเดียวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีนายโสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์และคณะให้การต้อนรับ โดยรถไฟฟ้ารางเดียวนี้ บริษัท Thai Monorail จำกัดได้ลงทุนร่วมกับองค์การสวนสัตว์ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะได้ชมทัศนียภาพของสวนสัตว์ในมุมสูงแห่งแรกของประเทศไทย และยังจะได้ชมทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่อีกด้วยเพราะสวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งอยู่บนเชิงดอยสุเทพ โดยการก่อสร้างนั้นไม่ได้ตัดทำลายพื้นที่ป่า ไม่มีเสียงดังรบกวน สร้างรางรถไฟให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาดจากไฟฟ้า มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร บรรทุกผู้โดยสารได้ 50-70 คน ต่อเที่ยว มี 4 ขบวน แต่ละขบวนประกอบด้วย 5 โบกี้ มี 4 สถานีจอด ตัวรถทำจากไฟเบอร์ พร้อมระบบปรับอากาศ ประตูไฟฟ้าอัตโนมัติ ควบคุมด้วยเทคโนโลยีล่าสุด อัตราค่าโดยสารคนละ 70 บาทต่อเที่ยว โดยการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าในสวนสัตว์จะเป็นการลดการใช้รถในสวนสัตว์ ลดมลพิษและยังทำให้ปลอดภัยในการใช้บริการอีกด้วย
 
24 มีนาคม 2551 , 01:21 น. , อ่าน 1270  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่