รมว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุรถโมโนเรลทันสมัย

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุ รถไฟฟ้าโมโนเรลในสวนสัตว์เชียงใหม่ นับเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีแห่งแรกในเอเซีย
นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังนั่งรถไฟฟ้าโมโนเรลชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ว่า นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและในเอเซียที่มีรถโมโนเรลหรือรถไฟฟ้ารางเดียวที่มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรกับธรรมชาติ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความแปลกใหม่ของการนั่งรถชมทัศนียภาพเบื้องสูงของสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้เป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีรถโมโนเรลให้บริการ โดยจะได้ชมสัตว์ถึง 28 ชนิด ระหว่างทางมีธรรมชาติที่งดงาม และยังได้ชมเมืองเชียงใหม่ที่สวยงามอีกด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้ให้นโยบายแก่องค์การสวนสัตว์ว่าต้องให้การดูแลสัตว์ทุกชนิดอย่างดีที่สุด ให้เสมือนหนึ่งเป็นธรรมชาติ ต้องทำให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สัตว์เคยอยู่ ไม่มีสภาพบังคับกักขัง และต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุมดูแลทั้งผู้ชมและสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้แสดงความพอใจการเตรียมการผสมพันธุ์แพนด้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้เตรียมการหลินฮุ่ยแพนด้าเพศเมีย โดยจับแยกจากช่วง ช่วง นานสองปีแล้วและจะถึงช่วงเจริญพันธุ์ในต้นเดือนเมษายนนี้
 
24 มีนาคม 2551 , 01:23 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่