การโอนย้ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรวมกับองค์การสวนสัตว์ ต้องเลื่อนระยะเวลาไปอีก 30 วัน

  
     การโอนย้ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรวมกับองค์การสวนสัตว์ ต้องเลื่อนระยะเวลาไปอีก 30 วัน เนื่องจากยังติดขัดในข้อกฎหมาย
นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีการถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ว่า เป็นมติของคณะรัฐมนตรีชุดเก่าที่ให้ถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน่วยงานองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีความชำนาญในการดูแลสัตว์ ซึ่งก็พร้อมรับการถ่ายโอนครั้งนี้ อย่างไรก็ตามล่าสุดพลตรีสนั่น ขจรประศาสตร์ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลพื้นที่พิเศษ ได้ทำหนังสือขอให้เลื่อนระยะเวลาถ่ายโอนไปอีก 30 วัน เนื่องจากยังติดขัดในข้อกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวในตอนท้ายว่า การถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่ใช่ข้อขัดแย้ง จะเป็นการตกลงด้วยความสมานฉันท์ ทั้งนี้หากหน่วยงานใดสามารถดูแลให้กิจการเจริญรุ่งเรืองได้ก็จะเป็นการตกลงด้วยเหตุผล
 
24 มีนาคม 2551 , 01:23 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่