อาจมีการขอยกเลิกมติ ครม เรื่องการถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปอยู่องค์การสวนสัตว์

  
     รองนายกรัฐมนตรีระบุอาจมีการขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีชุดที่ผ่านมาเรื่องการถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปอยู่องค์การสวนสัตว์
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรับมนตรีรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้มีมติให้ถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปอยู่กับองค์การสวนสัตว์นั้น ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้พิจารณาแล้วว่าควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากการดำเนินงานอาจจะกระทบต่อการท่องเที่ยว เพราะมีความแตกต่างกันในการระบบบริหารแบบพื้นที่พิเศษกับองค์การสวนสัตว์ซึ่งเป็นระบบราชการ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้ขยายเวลาศึกษาต่อไปอีก 30 วัน ซึ่งจะต้องมีการศึกษาและเพื่อดูผลดีผลเสีย พิจารณาความต้องการของประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะขอเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการถ่ายโอนดังกล่าว
สำหรับเรื่องดังกล่าว นายปลอดประสพ สุรัสวดี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะมีการรื้อฟื้นโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้า และอุทยานช้าง และอื่น ๆ ขึ้นมาใหม่ด้วย
 
24 มีนาคม 2551 , 01:24 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่