จะนำเรื่องการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

  
     โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่จะถูกรื้อฟื้นและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง หลังจากพบว่าภาคเอกชนในพื้นที่เรียกร้องเพื่อเศรษฐกิจท่องเที่ยว
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังประชุมตรวจติดตามงานหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ปัญหาหลักคือที่ประชุมต้องการให้มีการสานต่อโครงการจัดสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการตั้งแต่สมัยพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและต่อมารัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้ให้ไปศึกษาใหม่ ซึ่งภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าได้มีการลงทุนหลายภาคส่วนอย่างกว้างขวางทั้งการสร้างโรงแรม และสถานบริการไว้รองรับ โดยศูนย์ประชุมดังกล่าวจะสามารถดึงดูดผู้ที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกให้เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีรับที่จะนำเรื่องดังกล่าวไปเสนอที่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบพิจารณาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อจะได้เร่งดำเนินการเชื่อมต่อก่อนสิ้นปีงบประมาณ
นอกจากนี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เสนอให้พิจารณาดำเนินการสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 โดยเร่งด่วนเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ของเชียงใหม่ โครงการจัดสร้างถนน 4 เลน เชียงใหม่-เชียงราย เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคม จัดทำระบบขนส่งมวลชนที่ได้มาตรฐานในเชียงใหม่ ทำรถไฟรางคู่เพื่อประหยัดค่าขนส่ง จัดทำสถานีขนส่งและศูนย์กระจายสินค้าเกษตร และโครงข่ายถนนคลัสเตอร์ต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสินค้า เป็นต้น
 
24 มีนาคม 2551 , 01:27 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่