รมว.สน.นร.บรรยายพิเศษ พรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์2551

  
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะบรรยายพิเศษพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ จัดการบรรยาย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 แก่สื่อมวลชนภาคเหนือ โดยนายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยการบรรยายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง และผู้ประกอบการวิทยุชุมชน จะได้ทราบถึงพระราชบัญญัติกิจการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ประกาศบังคับใช้ ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนอย่างมากเนื่องจากจะยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเก่า พ.ศ.2498 ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจทั้งเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งแนวทางของการจัดระเบียบวิทยุชุมชนในช่วงรอยต่อของกฎหมายของรัฐบาล จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลวิทยุโทรทัศน์โดยตรง
ในการบรรยายดังกล่าวจะถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ เอฟ เอ็ม.ความถี่ 93.25 มฮ.ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้มีการซักถามข้อสงสัยด้วย
 
24 มีนาคม 2551 , 17:55 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่