มีผู้สนใจเข้าชมการแสดงมายากลชาวเขาที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วงค่ำที่ผ่านมานับหมื่นคน

  
     ประชาชนนับหมื่นคนแห่เข้าชมการแสดง มายากลชาวเขา ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมชมด้วย
ตามที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับโครงการมายากลชาวเขา และหลายหน่วยงาน จัดการแสดงมายากลชาวเขา ชื่อ มหัศจรรย์เมืองไทย การแสดงมายากลชาวเขากับนักมายากลซิลแวง เดอะเมจิกเชี่ยน ค่ำวันพุธที่ 26 มีนาคม 2551 นี้ เวลา 19.00-21.00 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดตัวนักแสดงมายากลชาวเขาให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อโอกาสในการได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ที่จะได้หยิบยื่นโอกาสการมีงานทำและมีรายได้แก่เยาวชนเหล่านั้น การแสดงครั้งนี้จึงเปิดให้ประชาชนขอบัตรเข้าชมฟรี ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกระดับชั้น เดินทางเข้าชมจนเกินความจุของหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรวมแล้วคาดว่าจะเกินกว่าหมื่นคน
ในจำนวนผู้ชมเหล่านั้นยังประกอบด้วย นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเผชิญ ขำโพธิ์ รองอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายรัตนบุรี อติศัพท์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทั้งกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์หลายประเทศ และผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
สำหรับการแสดงมายากลชาวเขาครั้งนี้ นักแสดงเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้รับการสอนการแสดงจาก ซิลแวง สะเลอส (Sylvain Sluys) นักมายากลชาวเบลเยี่ยม ประมาณ 2 เดือน ซึ่งบรรดาเยาวชนชาวเขาเหล่านั้นก็สามารถแสดงได้เป็นอย่างดี ได้รับเสียงปรบมือชื่นชมจากผู้ชมอย่างต่อเนื่อง และผู้ชมยังได้มีส่วนร่วมในการแสดงอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ นอกจากมายากลแล้ว นักเรียนชาวเขากลุ่มนี้ยังได้แสดงวงไวโอลิน วงดนตรีป๊อป และการตีกลองสะบัดชัยอีกด้วย
 
26 มีนาคม 2551 , 21:58 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่