ทภ.3 เตรียมประชุมแก้ปัญหาหมอกควัน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 28 มี.ค.นี้ ที่เชียงใหม่

  
     กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดการประชุมวางแผนรับมือการแก้ปัญหาหมอกควันเพื่อลดภาวะมลพิษอากาศในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 28 มีนาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่
พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 แจ้งว่า กองทัพภาคที่ 3 กำหนดจัดการประชุมเตรียมการวางแผนรับมือการแก้ปัญหาหมอกควัน เพื่อลดมลภาวะทางอากาศในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พลโท สำเริง ศิวาดำรงค์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เช่น หน่วยดับไฟป่า สำนักบริหารอนุรักษ์พื้นที่ 16 ป่าไม้จังหวัด อุทยานแห่งชาติ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศในพื้นที่ ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว ในขณะที่หลายจังหวัดก็ได้ดำเนินมาตรการรองรับเพื่อแก้ปัญหาแล้วในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดความชัดเจนในการเชื่อมโยงประสานการปฏิบัติ ซึ่งการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะสามารถบูรณาการในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
27 มีนาคม 2551 , 15:18 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่