เรียกบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งหมดมาพิจารณาใหม่

  
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรียกบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งหมดมาพิจารณาใหม่ โดยจะปรับปรุงให้บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเพิ่มขึ้น
นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในส่วนของการปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้น ล่าสุดได้เรียกให้บริษัทเอกชนทั้งหมดที่ได้รับสัมปทานเช่าคลื่นความถี่มาพิจารณาใหม่ เพื่อดูศักยภาพ ความพร้อม ทั้งนี้ยืนยันว่าบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์มีความรู้ ความสามารถ โดยจะเปิดโอกาสให้บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการให้มากที่สุด และจะให้เอกชนเข้าดำเนินการเท่าที่จำเป็น
ในส่วนของสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเริ่มเป็นช่อง NBT ตั้งแต่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไปนั้น หากจะแข่งขันแล้ว จะแข่งขันกับช่อง TPBS เนื่องจากเป็นโทรทัศน์สาธารณะเหมือนกัน จะไม่แข่งขันกับช่องพาณิชย์ ซึ่งรูปแบบรายการต่าง ๆ ทั้งหมด จะมีการพิจารณาด้วยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น และจะมีการพิจารณาใหม่เป็นระยะ ส่วนการโฆษณานั้นจะอนุญาตให้โฆษณาภาพลักษณ์องค์กรเท่านั้น ซึ่งการดำเนินการทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานในด้านสื่อสารมวลชน
 
27 มีนาคม 2551 , 16:21 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่