จะปรับปรุงกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นมาตรฐานด้านสื่อสารมวลชน

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ จะปรับปรุงกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นมาตรฐานด้านสื่อสารมวลชน
นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 แก่สื่อมวลชนภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการวิทยุชุมชนร่วมรับฟังจำนวนมาก โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ แนวทางของการจัดระเบียบวิทยุชุมชนในช่วงรอยต่อของกฎหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเรียกวิทยุชุมชนมาพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นั้นจะพัฒนาช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ หรือ NBT (National Broadcasting of Thailand) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป หลังจากนั้นในวันที่ 11 กรกฎาคม จะปิดประตูฉากแรกและเริ่มผังช่อง NBT ใหม่ โดยจะมีข่าวบรรจุอยู่ 9 ชั่วโมงครึ่งกระจายอยู่ตลอดทั้งวัน และยังจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคเช่นเดิม ขณะเดียวกันจะมีการเปิดตัวช่อง Sport Channel หรือช่องกีฬา ที่ไม่มุ่งเน้นให้มีการพนัน แต่เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเล่นกีฬาและเศรษฐศาสตร์การกีฬา โดยจะร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้จะเปิดช่อง ASIAN Channel ซึ่งเป็นภาคภาษาอังกฤษที่ส่งสัญญาณไปทั่วโลก เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังจะมีระบบ WI MAX หรือระบบเชื่อมโยงไร้สายเพื่อการเชื่อมโยงที่ครอบคลุมและสะดวกยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นมาตรฐานด้านสื่อสารมวลชน โดยเริ่มที่มาตรฐานด้านการใช้ภาษาไทย และมาตรฐานด้านเวลา
 
27 มีนาคม 2551 , 16:22 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่