รมว.คมนาคมตรวจติดตามความพร้อมท่าอากาศยานเพื่อส่งลำไย

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความพร้อมท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขนส่งลำไยไปยังประเทศปลายทาง ที่มีการเจรจาขายล่วงหน้า
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมความพร้อมท่าอากาศยานเชียงใหม่และรับฟังบรรยายสรุป การเตรียมการให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่และเชียงราย สนับสนุนโยบายรัฐบาลรองรับการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการส่งออกสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทย โดยจะใช้เป็นศูนย์กลางการขนส่งลำไยจากภาคเหนือตอนบน ไปตลาดต่างประเทศ ตามที่มีการประชุมเจรจาซื้อขายลำไยล่วงหน้า ซึ่งนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำผู้ซื้อ 16 บริษัทจาก 11 ประเทศ มาเจรจาซื้อขายลำไยจากตัวแทนเกษตรกรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คาดการณ์จะมีความต้องการลำไย 818,000 ตัน มีการเจรจาสั่งซื้อแล้ว 435,000 ตัน ขนส่งด้วยเครื่องบิน 2 ประเภท เครื่องบินโดยสาร สามารถขนส่งได้เที่ยวบินละ 10 ตัน ส่วนเครื่องแอร์บัสจะบรรทุกได้ 30 ตัน ขณะนี้เครื่องบินคาร์โก้บรรจุได้ 100 ตัน โดยยืนยันท่าอากาศยานทั้งสองแห่งมีความพร้อมรับรองการขนส่งลำใยไปยังประเทศปลายทาง
จากการคาดการณ์ผลผลิตลำไยในปีนี้ จะมีกว่า 400,000 ตัน บริโภคในประเทศร้อยละ 20 ส่งออกร้อยล่ะ 80 การเจรจาซื้อขายลำใยดำเนินการก่อนผลผลิตออก 3 เดือน
 
6 มิถุนายน 2551 , 08:49 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่