อนุมัติขึ้นค่ารถโดยสารในจังหวัดเชียงใหม่

  
    คณะกรรมการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติให้ขึ้นราคาค่าโดยสารประจำทาง 81 เส้นทาง ขณะที่รถสี่ล้อแดงปรับราคาเป็น 20 บาทตลอดสาย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่ราคาน้ำมันได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับราคาค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยรถประจำทางของเทศบาลนครเชียงใหม่ ธรรมดา 15 บาทตลอดสาย ปรับอากาศ 20 บาทตลอดสาย ในส่วนของรถสี่ล้อแดงนั้นตามมติเดิมเมื่อครั้งค่าโดยสารน้ำมันดีเซลลิตรละ 23 บาท เท่ากับ 15 บาทตลอดสาย โดยกำหนดให้ตรึงราคาจนกว่าราคาน้ำมันดีเซลจะสูงถึงลิตรละ 35 บาท ขณะนี้ราคาน้ำมันได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบลิตรละ 40 บาท ดังนั้นที่ประชุมจึงได้อนุมัติให้เพิ่มค่าโดยสารรถสี่ล้อแดงจาก 15 บาท เป็น 20 บาทตลอดสาย เด็กนักเรียนในเครื่องแบบจาก 5 บาทเป็น 10 บาท นักศึกษาในเครื่องแบบจาก 10 บาทเป็น 15 บาท ระยะใกล้ไม่เกิน 2 กิโลเมตรจาก 10 บาทเป็น 15 บาท การปรับค่าโดยสารนี้จะตรึงราคาไว้จนกว่าน้ำมันดีเซลจะมีราคาสูงถึงลิตรละ 50 บาทจึงจะปรับอีกครั้ง โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
สำหรับเส้นทางต่าง ๆ ทั้ง 81 เส้นทางในผู้ประกอบการ 9 ราย จะปรับราคามากน้อยตามระยะทางและรถที่ให้บริการ โดยสายเชียงใหม่-ท่าตอนปรับสูงสุดจาก 92 บาท เป็น 111 บาท ขณะเดียวกันจะมีการกำหนดให้รถสี่ล้อแดงวิ่งบริการ 2 รูปแบบ คือ เดินรถตามเส้นทางที่แน่นอนจากเดิม 20 เส้นทางเหลือ 18 เส้นทาง และจะติดป้าย 10 ชัดเจน ส่วนอีกรูปแบบการให้บริการคือวิ่งให้บริการเหมือนแท็กซี่เป็นรถโดยสารไม่ประจำทางจะติดป้าย 30 อย่างชัดเจน และสามารถตกลงราคาระหว่างผู้ขับขี่กับผู้โดยสารได้ อย่างไรก็ตามในส่วนของรถวิ่งบริการประจำทางจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาค่าโดยสารที่ชัดเจน หากผู้ขับขี่รายใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท โทรศัพท์แจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วน 1584
 
6 มิถุนายน 2551 , 08:52 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่