เสนอแนวทางพัฒนาและเพิ่มศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์

  
     มูลนิธิรักษ์ไทยเสนอการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการจากการสงเคราะห์มาเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้เป็นผู้ดูแลกันเอง
นางสาวนิภา ชมพูป่า เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวถึงการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ในชุมชนว่า เดิมการทำงานเป็นการปฏิบัติในเชิงสงเคราะห์ คือการให้ความช่วยเหลือเป็นหลัก แต่ขณะนี้หน่วยงานที่เข้าไปทำงานต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการดำเนินงานมาเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความสามารถ เปลี่ยนความคิดของชุมชนโดยการดึงตัวแทนชุมชนและผู้ติดเชื้อเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา เพราะที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเช่นกัน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยกล่าวด้วยว่า ปัญหาอีกอย่างที่พบคือเด็กติดเชื้อและเด็กที่รับผลกระทบจากเอดส์ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจปัญหาตัวเอง และเด็กอยู่ในการปกครองของญาติที่สูงอายุ จึงมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร ทำให้เด็กไม่เชื่อฟังคนดูแล ในขณะที่บางส่วนได้รับการเลือกปฏิบัติ ถูกทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดทางเพศ สุดท้ายก็เข้าสู่วังวนการแพร่กระจายเชื้อเอดส์สู่สังคม ซึ่งหากปัญหาเหล่านี้ได้รับการดูแลจากชุมชนอย่างทั่วถึง ก็น่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีกว่า
 
6 มิถุนายน 2551 , 16:23 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่