ศาลจังหวัดเชียงใหม่จัดการอบรมทางวิชาการสำหรับผู้ประนีประนอมประจำศาลภาค 5 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
     ผู้ประนีประนอมจาก 21 ศาลในศาลภาค 5 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้ารับการอบรมทางวิชาการ เพื่อนำไปสู่ความพึงพอใจของคู่กรณีที่เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก
นางสาวมยุรี จามิกรานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานเปิดการอบรมทางวิชาการสำหรับผู้ประนีประนอมประจำศาลภาค 5 ที่กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศาลจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความมุ่งหมาย ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาล เนื่องจากปัจจุบันศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้นำระบบไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีภายในศาล ตามนโยบายสำนักงานศาลยุติธรรม จึงจำเป็นต้องระดมคลังสมองของบุคลากรที่สั่งสมด้วยประสบการณ์เข้ามาดูแลช่วยเหลือ ทำให้กระบวนการพิจารณาภายในศาลเสร็จลงอย่างรวดเร็ว
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 กล่าวว่า การระงับข้อพิพาททางเลือกและการดำเนินการไกล่เกลี่ยของศาลทุกระดับที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาที่ยอมความได้ โดยคู่กรณีก็ได้รับความพึงพอใจเพราะไม่มีฝ่ายใดเป็นผู้แพ้
สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้ประนีประนอมประจำศาลในภาค 5 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้ารับการอบรมจาก 21 ศาล จำนวน 150 คน โดยทำการอบรมระหว่าง 6-7 มิถุนายน 2551
 
6 มิถุนายน 2551 , 16:24 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่