จังหวัดเชียงใหม่มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกสูง

  
    จังหวัดเชียงใหม่มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกสูง เพียงต้นฤดูฝนมีผู้ป่วยสูงกว่า 200 คนแล้ว เขตเมืองระบาดสูงสุด ขณะที่ทุกฝ่ายเร่งหามาตรการป้องกัน
นายแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตม์รัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง กรณีข่าวการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกสูงว่า ขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์น่าเป็นห่วง เพราะมีอัตราการระบาดที่สูงขึ้นกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 213 คน ขณะนี้เป็นเพียงช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้น คาดว่าในเดือนหน้าจะมีไข้เลือดออกระบาดสูงมากจากสถิติ โดยจะมีการระบาดชุกในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงคือเขตอำเภอเมืองเพราะมีผู้ป่วยสูงถึง 88 ราย ทั้งนี้เพราะเขตเมืองมีชุมชนที่มีแหล่งน้ำนิ่งที่ยุงสามารถวางไข่ได้
สำหรับการดำเนินการป้องกันและแก้ไข แต่ละเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ออกฉีดพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันกำจัดยุงลาย ในกรณีพบผู้ป่วยจะก็จะเข้าพื้นที่เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในระยะต่อไปจะใช้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประชาสัมพันธ์ในลักษณะกระจายเสียง ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้การดำเนินการต้องต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากชุมชนเพราะยุงแต่ละตัวบินได้รัศมี 100 เมตร ซึ่งทุกคนต้องเฝ้าระวัง
 
7 มิถุนายน 2551 , 16:00 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่