จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภาพวาดและภาพถ่าย สุวรรณพฤกษา เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชา

  
     สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภาพวาดและภาพถ่าย สุวรรณพฤกษา เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชาระหว่าง 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2551 นี้
ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2551นี้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดและภาพถ่าย สุวรรณพฤกษา เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชา ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การจัดนิทรรศการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีคณะศิลปินและนักถ่ายภาพมืออาชีพร่วมกันถวายความจงรักภักดี ผ่านงานวิจิตรศิลป์และภาพถ่าย ด้วยสีสันของพรรณไม้ดอกสีเหลือง จำนวนกว่า 81 ชนิด หรือ 81 ภาพ เพื่อแสดงถึงความงามและความหลากหลายของพรรณไม้ไทย และพรรณไม้ในเขตภูมิภาคร้อนชื้น ที่เติบโตสมบูรณ์ในแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน
จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าชมการแสดงนิทรรศการครั้งนี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทรศัพท์ 0-5384-1234 และที่เว็บไซต์ www.qsbg.org
 
8 มิถุนายน 2551 , 16:44 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่