ผลการประกวดบทเพลงคำเมืองเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดโดย สวท.เชียงใหม่

  
     ทีมโฟล์คซองคำเมืองจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดบทเพลงคำเมืองเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดโดย สวท.เชียงใหม่
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานปิดการประกวดและมอบรางวัลให้แก่วงโฟล์คซองซึ่งชนะเลิศการประกวดบทเพลงคำเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้อนุรักษ์และสืบสานเพลงคำเมือง และสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มล้านนา
สำหรับผลการประกวดชนะเลิศได้แก่ทีม CM Blind Band A ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศได้แก่ทีม CM Blind Band B ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ทั้งสองวงเป็นนักเรียนผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ อันดับ 3 ทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ทีมโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียและทีมชมรมเบิกฟ้าล้านนา ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท
สำหรับการประกวดบทเพลงคำเมืองเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจัดการประกวดโดยแต่ละทีมส่งบันทึกเสียงเพลงให้คณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม จากนั้นจึงเข้าประกวดรอบแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เพื่อคัดให้เหลือเพียง 5 ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่ 8 มิถุนายน 2551 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเพลงคำเมืองเป็นคณะกรรมการตัดสิน
 
8 มิถุนายน 2551 , 17:17 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่