มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ

  
    มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟระดับปริญญาตรี โดยที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้สนใจสมัครเรียนกว่า 1,200 คน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการเรียนการสอน โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ ระดับปริญญาตรี ปีนี้เป็นปีที่5 มีผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังศึกษากว่า 1,200 คน โดยได้เปิดการเรียนการสอนในภาคเหนือปีนี้เป็นปีที่ 2 พบว่ามีผู้สนใจสมัครเรียนจำนวนมาก นางเกิดศิริ ทองศิริ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟนี้เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกอล์ฟทั้งระบบในเชิงธุรกิจ สอนตั้งแต่การตีกอล์ฟ การทำไม้กอล์ฟ การซ่อมไม้กอล์ฟ การทำโรงแรมในสนามกอล์ฟ ระบบร่างกาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพราะประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้จำนวนมากและสาขาวิชานี้จะสร้างงาน สร้างอาชีพได้เป็นอย่างดี
สำหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชาบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในส่วนของภาคเหนือจะเรียนที่สนามกอล์ฟกัสซัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ออกรอบในสนามกอล์ฟภาคเหนือ สามารถเทียบโอนวุฒิการศึกษาได้ทุกระดับ โดยธนาคารออมสินจะเปิดให้กู้เรียนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 รับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่สนามกอล์ฟกัสซัน สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เก่า หรือทางโทรศัพท์ 0-5392-1888 และ 081-358-9448
 
10 มิถุนายน 2551 , 08:48 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่