ไนท์ซาฟารีแถลงข่าวประกวดตั้งชื่อลูกเสือขาว

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แถลงกรณีปํญหาการประกวดตั้งชื่อลูกเสือขาวที่จะให้อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกชื่อ เป็นการให้เกียรติผู้ที่เจรจานำเสือขาวสัตว์หายากของโลกมาศึกษาในไทย
นายอุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วยนายดี จันทคลักษณ์ กำนันตำบลแม่เหียะ และกำนันตำบลหนองควาย กำนันตำบลสุเทพและคณะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่แม่เสือโคร่งขาวภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้กำเนิดลูกเสือโคร่งขาว 3 ตัว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 1 ตัว และได้เปิดให้มีการประกวดตั้งชื่อ โดยจะมีพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกชื่อให้แก่ลูกเสือโคร่งขาวทั้งสามตัว โดยที่ผ่านมามีกระแสข่าวที่แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่าการจัดประกวดตั้งชื่อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์หายาก ของโลกเป็นเรื่องปกติที่มีการกระทำในทุกสวนสัตว์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักสัตว์ และศึกษาชีวิตสัตว์ โดยการให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เพื่อการแสดงออกที่ดีที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้ขอเสือโคร่งขาว สัตว์หายากของโลกจากจีน มาเป็นฑูตสันถวไมตรีระหว่างไทย-จีน ตราบจนทุกวันนี้ และไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องที่เสียหายแต่อย่างใด
ขณะที่นายดี จันทรคลักษณ์ กำนันตำบลแม่เหียะกล่าวว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบมาโดยตลอดและขอร้องสื่อมวลชนเสนอข่าวในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากประกวดตั้งชื่อลูกเสือขาวแล้ว ยังมีประกวดเรียงความหัวข้อลูกเสือขาวที่ประทับใจ ชิงรางวัลเงินสดและแพคเกจทัวร์ที่พักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปิดรับผลงานวันที่ 12 กรกฎาคม 2551 ประกาศและแจ้งผลในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม ศกนี้
ขณะเดียวกันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังได้เปิดให้ประชาชน 3 ตำบลที่อาศัยบริเวณพื้นที่รอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกว่า 30,000 คนเข้าชมฟรี
 
10 มิถุนายน 2551 , 08:58 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่