Naturally Nepal Evening

  
    การท่องเที่ยวเนปาล รุกตลาดภาคเหนือ เน้นจุดขายเมืองแห่งเทือกเขาหิมาลายา ถิ่นกำเนิดพระพุทธเจ้าและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเนปาลและพันธมิตร จัดงาน South East Asia Road show 2008 ภายใต้ชื่องาน Naturally Nepal Evening ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศเนปาล ดินแดนแห่งอารยธรรมและประเพณีอันหลากหลาย แห่งเทือกเขาหิมาลายา และ 8 ใน 14 เทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก ถิ่นประสูติพระพุทธเจ้า มีประชาชน 25 ล้านคน 103 ชนเผ่าพื้นเมือง 93 ภาษา อยู่ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับอินเดีย เมืองหลวงคือเมืองกาดมัณฑุ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศเนปาลเน้นเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผสมผสานระหว่างฮินดูกับพุทธศาสนิกชน มีเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น ลุมพินี เชตะวัน กาดมันฑุ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และแมกไม้นานาพรรณ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถึง 7 แห่ง
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนปาลต่างกล่าวขวัญถึงเส้นทางสายผจญภัย การปีนเขา แหล่งช็อปปิ้งสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับจิวเวอรี่ฝีมือดี ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และผู้คนที่เป็นมิตร
ขณะนี้การเดินทางไปเนปาลมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานครหลายสายการบิน โดยการท่องเที่ยวเนปาลชูคำขวัญ Nepal for all Season คือสามารถเที่ยวเนปาลได้ทุกฤดูกาล และหากเมืองไทยคือ Land of smile เนปาลก็คือ Land of Himalaya ที่คงความเป็นธรรมชาติที่สามารถไปเยือนได้ครั้งแล้วครั้งเล่า
 
10 มิถุนายน 2551 , 17:54 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่