วันสถาปนา กกต .ครบ 10 ปี

  
     กกต.เชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากกต.ครบ 10 ปี อย่างหลากหลาย มีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันสถาปนา กกต.ครบ 10 ปี โดยได้จัดเวทีเสวนาประสาคนเมือง การโต้วาที บทบาทของนักศึกษาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันโต้วาที นายภักดี รัตนผล กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงนอกเหนือจากการมีผู้แทนของตน
ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2551 เป็นสัปดาห์แห่งการสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ในงานยังมีนิทรรศการทางวิชาการอีกด้วย
 
11 มิถุนายน 2551 , 10:35 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่