รองปลัดท่องเที่ยว ตรวจความพร้อมเตรียมรับนายกรัฐมนตรี

  
     รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุ นายกรัฐมนตรีจะประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อวางมาตรการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ซบเซา
นายภิรมย์ สิมะเสถียร รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ เดินทางมาตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมปีแห่งการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2551-2552 ในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2551 ที่โรงแรมแชงกรี ล่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานการประชุม โดยกล่าวว่าในการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เนื่องจากในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่น้อยกว่าทุกปี ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศเช่นกัน โดยจะประชุมรับทราบข้อคิดเห็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในช่วงเช้าและจะประชุมหัวหน้าส่วนราชการในช่วงบ่าย ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แบ่งพื้นที่ภาคเหนือเป็นกลุ่มจังหวัดล้านนา และจะมีการร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือด้วย
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังกล่าวด้วยว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือหรือกลุ่มล้านนา จะมีความแตกต่างจากกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศและวัฒนธรรมโดยจะมีคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ดูแล
ทั้งนี้การเดินทางมาประชุมเรื่องการท่องเที่ยวนอกสถานที่ของนายกรัฐมนตรีจัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ก่อนที่จะไปจัดในพื้นที่อื่นต่อไป
 
11 มิถุนายน 2551 , 10:36 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่