รณรงค์ยกเลิกกฎการไม่รับบริจาคเลือดของกลุ่มชายรักชายและผู้หญิงข้ามเพศ ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2551

  
    เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และ เพื่อนภาคีกำหนดร่วมรณรงค์ยกเลิกกฎการไม่รับบริจาคเลือดของกลุ่มชายรักชายและผู้หญิงข้ามเพศ ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2551 พร้อมยืนยันว่ากลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวการในการแพร่เชื้อเอชไอวี/เอดส์
เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ กำหนดจัดการรณรงค์ยกเลิกกฎการไม่รับบริจาคเลือดของกลุ่มชายรักชายและผู้หญิงข้ามเพศ ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2551 ระหว่างเวลา 09.30-10.30 น. ณ สวนลุมพินี เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมมหากุศล วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2551 และรณรงค์อย่างสันติในการยกเลิกกฎการไม่รับบริจาคเลือดของกลุ่มชายรักชายและผู้หญิงข้ามเพศ
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่รับบริจาคเลือดของชายรักชายและผู้หญิงข้ามเพศ ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ ซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทั้งกลุ่มนักวิชาการ นักเคลื่อนไหวทางสังคมและผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
ดังนั้น เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และภาคีที่ศรัทธาในความรักของมนุษย์โดยปราศจากการกีดกันเรื่องเพศ ผู้ที่เชื่อในการรณรงค์การป้องกันHIV/AIDS ว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ใช่ กลุ่มเสี่ยง และ ผู้ที่พร้อมเสียสละกำหนดร่วมกันสวมเสื้อสีดำ มาพบกันในวันและเวลาและสถานที่ดังกล่าว จากนั้นจะเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2551
นอกจากนั้น ในกลุ่มชาย หญิงรักต่างเพศ และ หญิงรักหญิง ที่มีความพร้อมจะเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้โอกาสให้บริจาค คือชายรักชายและผู้หญิงข้ามเพศ จะเข้าร่วมกิจกรรมอื่น เช่น ช่วยแจกสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการติดต่อของเชื้อ HIVรายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถตรวจหาเชื้อ HIV และ การเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต เพื่อเลือดที่มีคุณภาพในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
 
11 มิถุนายน 2551 , 11:58 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่