จังหวัดเชียงใหม่พร้อมแล้วสำหรับรับการประชุมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวไทย

  
     จังหวัดเชียงใหม่พร้อมแล้วสำหรับรับการประชุมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวไทยปี พ.ศ.5251-2552 ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานในวันเสาร์นี้
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับการประชุมเพื่อส่งเสริมปีการท่องเที่ยวไทยปี พ.ศ.2551-2552 ซึ่งจะจัดที่โรงแรมแชงกรี ล่าจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13-15 มิถุนายน นี้ โดยนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมประชุมรับทราบปัญหากับภาคธุรกิจเอกชนท่องเที่ยวและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้เตรียมการรองรับและโดยร่วมอำนวยความสะดวก สถานที่ประชุม และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะนี้ทุกฝ่ายได้เตรียมการพร้อมแล้ว ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะนำเสนอข้อมูลการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาตามนโยบายรัฐทางด้านการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชียงใหม่เพราะข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ลดลง ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะเป็นการรับทราบข้อคิดเห็นอันจะนำไปสู่การพัฒนาและวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้อย่างสอดคล้อง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า โดยปกติเมื่อนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็จะออกสำรวจตลาดเพื่อตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและภาวะราคาสินค้า จึงได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่จัดเตรียมตลาดไว้ 2-3 แห่ง อย่างไรก็ตามไม่ได้เตรียมอะไรให้พิเศษกว่าเดิม เพราะคาดว่านายกรัฐมนตรีต้องการทราบสภาพความเป็นจริงมากกว่า
 
12 มิถุนายน 2551 , 08:38 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่