คนเชียงใหม่แห่ติดตั้งแก้ส แอลพีจี.ในรถยนต์หนีภาวะราคาน้ำมันแพง

  
     คนเชียงใหม่แห่ติดตั้งแก้ส แอลพีจี.ในรถยนต์หนีภาวะราคาน้ำมันแพง ขณะที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เตือนให้มาตรวจสอบสภาพรถเพื่อความถูกต้อง
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากสภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนหันไปนิยมติดตั้งแก๊ส แอลพีจี.ในรถยนต์จำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากปี 2549 จำนวน 2,249 คัน ปี 2550 จำนวน 4,226 คัน และปีนี้เพียง 5 เดือนแรกถึง 3,350 คัน ซึ่งการติดตั้งดัดแปลงสภาพรถจะต้องแจ้งนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบสภาพรถเพื่อความปลอดภัยและขอให้แก้ไขทางทะเบียนให้ถูกต้อง
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ติดแก๊ส NGV ซึ่งจะได้ลดภาษี 1 ใน 4 แม้ว่าขณะนี้ปั๊มแก๊ส NGV จะมีไม่มากนัก แต่หากมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น ก็คาดว่าจะเพิ่มตามความต้องการของลูกค้า ล่าสุดขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งสายช้างเผือก-บ้านถวาย เป็นรถใช้ก๊าซเอ็นจีวี.เส้นทางแรกในภูมิภาค
 
12 มิถุนายน 2551 , 08:39 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่