รายงานพิเศษ เตรียมการรับนายกรัฐมนตรีที่จะมาประชุมท่องเที่ยวที่เชียงใหม่

  
     นายกรัฐมนตรีจะประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อวางมาตรการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ซบเซา
ภายหลังทราบข่าวภาวะการท่องเที่ยวที่ซบเซาจากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่น้อยกว่าปกติจนเป็นนัยสำคัญ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีจึงมีดำริจะมาประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือในการประชุมเพื่อส่งเสริมปีแห่งการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2551-2552 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมแชงกรี ล่า จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นการประชุมด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีก่อนจะขยายผลไปยังภาคอื่น โดยจะประชุมรับทราบข้อคิดเห็นจากนักธุรกิจ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายภิรมย์ สิมะเสถียร รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาล้วนแต่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะเสนอปัญหาข้ออุปสรรคของการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา และร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวด้วย
ขณะที่นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้มีการเตรียมการรองรับอำนวยการให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะนำเสนอข้อมูลการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาตามนโยบายรัฐทางด้านการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชียงใหม่เพราะข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ลดลง ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะเป็นการรับทราบข้อคิดเห็นอันจะนำไปสู่การพัฒนาและวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้อย่างสอดคล้อง
ขณะที่พลตำรวจตรีสุเทพ เดชรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าได้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 400 นายสำหรับรองรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมเส้นทางเดินทางไว้สอง-สามเส้นทางหลักและเส้นทางรอง สำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะ
ขณะที่นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากการคาดการณ์ข้อมูลเบื้องต้นน่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเหนียว เกษตรกรผู้ปลูกลำไยและกระเทียม ที่อาจจะมาชุมนุมเรียกร้องขอความช่วยเหลือ ซึ่งได้เตรียมสถานที่ไว้รองรับกลุ่มผู้ชุมนุมสองแห่งคือ ที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และสุสานช้างคลาน อย่างไรก็ตามจะจัดทีมไปเจรจากับผู้ชุมนุม หากเป็นเกษตรกรนอกเขตเมืองจะให้ชุมนุมในพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ไปเจรจา
 
12 มิถุนายน 2551 , 08:40 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่