จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี เพื่อ

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี เพื่อสืบชะตาเมืองและอุทิศส่วนกุศลถวายแด่บูรพกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2551 โอกาสครบ 713 ปีนพบุรีศรีนครพิงค์ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวพร้อมกัน 10 จุดคือที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ แจ่งเมือง 4 แจ่ง (แจ่งศรีภูมิ,แจ่งกะต้ำ,แจ่งกู่เฮือง,แจ่งหัวลิน) 5 ประตูเมือง (ประตูท่าแพ,ประตูเชียงใหม่,ประตูสวนปรุง,ประตูสวนดอก,ประตูช้างเผือก) ตามความเชื่อแต่โบราณล้านนาว่า การเกิดเมืองหรือสร้างเมืองนั้น สร้างตามฤกษ์ยามที่เป็นมหามงคลตบะ เดชะ เหมือนกับการเกิดของประชาชนที่มีความสุข ความเจริญ ความสุขสมหวัง และบางครั้งก็เสื่อมโทรมอับเฉาเศร้าหมอง นานัปการ เมื่อประสบกับสิ่งเหล่านี้ชาวล้านนาไทยมีความเชื่อว่า หากได้ทำบุญสืบชะตา จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมจึงได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน นับตั้งแต่พระยามังรายมหาราชสร้างนครเชียงใหม่ พ.ศ.1838 ชาวเมืองมีพระมหากษัตริย์และเจ้าผู้ครองนครเป็นประธานจัดพิธีสืบชะตาเมือง อันเป็นพระราชพิธีต่ออายุขัยเมือง ให้ยืนยงคงอยู่และสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวล จะทำพิธีบูชาเสาอินทขีล คือเสาหลักเมืองในช่วงเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก เป็นเวลา 7วัน 7 คืน ก่อนจะทำพิธีสืบชะตาเมือง โดยจะมีพิธีถวายไทยธรรมพระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช พ่อขุนงำเมือง พ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์
 
13 มิถุนายน 2551 , 08:03 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่