รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชุมเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชุมเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี เตรียมเสนอแผนการตลาดปี 2552 เพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาประชุมส่งเสริมปีแห่งการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2551-2552 ซึ่งจะจัดที่โรงแรมแชงกรี ล่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่าได้มีการเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้ว โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและภาคธุรกิจเอกชนด้านท่องเที่ยวเพื่อรับทราบปัญหา โดยสาระสำคัญที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำเสนอคือชุดข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แผนการตลาดปี 2552 แนวโน้มการตลาดท่องเที่ยว โดยเปิดโอกาสให้เอกชนได้เสนอประเด็นมิติของความต้องการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวในตอนท้ายว่า จะมีการหยิบยกเรื่องการส่งเสริมพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างคุ้มค่า เรื่องการจัดสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ และเส้นทาง R3A ที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทย ลาวและจีน รวมทั้งยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้วย
ล่าสุดนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว แต่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด
 
13 มิถุนายน 2551 , 19:07 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ศุภมาศ สวท.เชียงใหม่