รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. ปลูกป่าสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ล่าสุดร่วมกิจกรรม ทส.ปลูกป่าสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่
นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตามโครงการ “ทส.ปลูกป่าสัญจร” ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาภาวะผลกระทบจากภาวะวิกฤติโลกร้อน ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่โครงการตัวอย่างห้วยตึงเฒ่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์เกษตรกรรมทหาร จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ เมื่อปี 2523 และทรงทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทรงกำหนดแนวสันเขื่อนด้วยพระองค์เอง โครงการดังกล่าวยังสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ขณะนี้มีพื้นที่ป่าที่ต้องปลูกทดแทนถึง 22.7 ล้านไร่ ซึ่งหากหน่วยงานราชการปลูกป่าใช้เวลานานกว่า 20 ปีก็ยังไม่สามารถปลูกทดแทนได้หมด จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อคืนพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวด้วยว่า ขณะนี้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยได้ร่วมรณรงค์ปลูกป่าทดแทน ขณะเดียวกันได้ประสานขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้ร่วมปลูกป่าด้วย ล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้จัดโครงการสร้างฝาย ปลูกแฝก ปลูกหวายถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา
 
13 มิถุนายน 2551 , 19:08 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ศุภมาศ สวท.เชียงใหม่