เสวนาแหล่งทุนหนุนแหล่งผลิต OTOP เพื่อให้ความรู้การบริหารจัดการทุนในชุมชนที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมการพัฒนาชุมชนจัดเสวนาแหล่งทุนหนุนแหล่งผลิต OTOP เพื่อให้ความรู้การบริหารจัดการทุนในชุมชนนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
นายสุพล ฟองงาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง แหล่งเงินทุนหนุนแหล่งผลิต OTOP ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการทุนในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนากลุ่มผลิตสินค้าชุมชน หรือ OTOP ให้ได้ยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน สถาบันการเงินและสถาบันการศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งทุนด้านความรู้และแหล่งทุนด้านการเงินของชุมชน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ผลจากการเสวนาครั้งนี้ จะทำให้ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาและปัจจัยการผลิตภายในชุมชน รวมไปถึงแหล่งทุนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับผู้เข้าร่วมการเสวนาแหล่งทุนหนุนแหล่งผลิต OTOP ครั้งนี้ เป็นผู้เกี่ยวข้องจาก 17 จังหวัดภาคเหนือในทุกระดับกว่า 1,000 คน โดยเป็นการเสวนาครั้งที่ 2 ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาค ต่อจากครั้งแรกที่จังหวัดอุดรธานี และมีกำหนดการจัดอีก 3 ครั้งที่จังหวัดสงขลา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี
 
13 มิถุนายน 2551 , 21:24 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่