รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมไตรภาคีเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมไตรภาคีเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมยืนยันรัฐบาลมีนโยบายที่จะดูแลครูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อจะได้บริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมไตรภาคีเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูภาคเหนือ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนธนาคารออมสิน และผู้แทนข้าราชการครูในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า จากการประชุมครั้งนี้ทำให้ได้รับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของครู ทั้งปัญหาหนี้สิน ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการบริหารจัดการภายในของครูกับองค์กรภายในกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กำหนดที่จะหามาตรการช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ โดยมีสถาบันการเงินหลายแห่งเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งคาดว่าจะสามารถออกแบบและนำเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาได้ภายในเดือนนี้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวนี้ หลังจากประชุมพิจาณาเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนก็จะสามารถเริ่มต้นดำเนินการตามที่กำหนด และเชื่อว่า แนวทางดังกล่าวนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างยั่งยืนได้
 
14 มิถุนายน 2551 , 12:23 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่