เตือนระวังมีการแอบอ้างชื่อศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมาชิกและจัดฝึกอบรมผู้ประสานงานข่าว

  
    ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดรับสมาชิกและจัดฝึกอบรมผู้ประสานงานข่าวคมนาคมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 15 มิถุนายน 2551 นี้ แต่เป็นการแอบอ้างชื่อหน่วยงานเท่านั้น
นายนิรันดร์ เกตุแก้ว รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ปลอดภัยคมนาคม แจ้งว่า ตามที่ได้มีการแอบอ้างชื่อศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม ในการก่อตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมีการเปิดรับสมาชิกผู้ประสานงานข่าวคมนาคม นอกจากนั้น ยังมีกำหนดที่จะจัดการฝึกอบรมผู้ประสานงานข่าวคมนาคม รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมสุมามาลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น
รองผู้อำนวยการศูนย์ปลอดภัยคมนาคมกล่าวว่า ในปัจจุบัน ทางศูนย์ฯ ยังไม่มีการจัดอบรมในลักษณะนี้แก่กลุ่มบุคคลใดๆ ซึ่งการฝึกอบรมจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นครั้งนี้จึงเป็นการแอบอ้างใช้ชื่อศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม ไปดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งศูนย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว และหากมีความเสียหายใดเกิดขึ้น ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอแจ้งให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้างดังกล่าว หรือหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ส่วนอำนวยการ โทรศัพท์ 0-2280-8283
 
14 มิถุนายน 2551 , 14:40 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่