หลายกลุ่มเข้าพบเพื่อยืนหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องความต้องการ

  
     หลายกลุ่มเข้าพบเพื่อยืนหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องความต้องการ โดยเฉพาะปู่ฤๅษีปัน ที่เรียกความสนใจทุกคนยืนยันจะปักหลักรอจนกว่าจะได้พบนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมเพื่อส่งเสริมปีการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2551-2552 ที่โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าห้องประชุมนั้นได้มีบรรดาตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ มารอยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอสร้างฝาย เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มชาวบ้านจากตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ยืนหนังสือขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง หลังจากต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับเรื่องและนำเสนอนายกรัฐมนตรี
ขณะเดียวกันที่สร้างความสนใจสื่อมวลชนอย่างมากคือปูฤๅษีปัน หรือนายบุญจม ทวงค์ แห่งสำนักเขาพระราชาบ้านใหม่สวรรค์ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ได้แต่งตัวในชุดฤๅษี เข้ามาถึงโรงแรมที่จัดประชุมเพื่อขอพบเพื่อยื่นหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรี ไปเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่อลังการของเขาพระราชา และขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำแม่วาง ขอพลังงานแสงไฟฟ้าหรือแผงโซล่าร์เซลล์ 20 แผ่น และขอให้ไปสำรวจบ่อน้ำมันในสถานที่ดังกล่าวด้วย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กันไม่ให้ปู่ฤๅษีเข้าพบนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามปู่ฤๅษีปันยืนยันจะปักหลักนั่งรอจนกว่าจะได้พบนายกรัฐมนตรี
ขณะที่มีรายงานว่ายังมีกลุ่มผู้ประกอบการย่านไนท์บาร์ซ่าเตรียมเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกัน
 
14 มิถุนายน 2551 , 15:55 น. , อ่าน 1268  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่