กกร.เชียงใหม่เสนอ ขอให้รัฐบาลสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

  
     คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้รัฐบาลสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างครบวงจร ผลักดันให้เกิดศูนย์ประชุมนานาชาติและตลาดการประชุมขนาดใหญ่
ในการประชุมเพื่อส่งเสริมปีแห่งการท่องเที่ยวไทย นายวีระยุทธ สุขวัฒโก ประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอข้อเรียกร้องของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน คือ ขอให้รัฐบาลเร่งรัดให้มีการประมูลการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2551 ขอให้มีการผลักดันให้มีรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง เร่งรัดให้มีการจัดวางท่อก๊าซตามแนวคมนาคมสายหลักทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือที่จะใช้ก๊าซ จากแหล่งก๊าซสิริกิติ์ จ.กำแพงเพชร ขอให้ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน ขอให้ภาครัฐสนับสนุนให้มีการจัดงานแสดงสินค้า กิจกรรมและการสัมมนาระดับประเทศและนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่ตลาด MICE (Meeting Incentive convention and Exhibition) หรือตลาดประชุมขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ และจัดสรรงบประมาณให้มีการอบรมนอกสถานที่ มายังส่วนภูมิภาค ขอให้มีการปรับปรุงในช่วงโลว์ซีซันหรือช่วงที่นักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวเป็น MICE Season อีกทั้งพิจารณาปรับราคาค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติให้มีความยุติธรรม ต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ดอยอินทนนท์และดอยผ้าห่มปกเป็น 200 บาท จนถึงยอดดอย แก้ไขกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติที่เอื้อกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวแบบ Long Stay เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่มากขึ้น
นอกจากนี้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและปริมาณนักท่องเที่ยว และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ภาคเอกชนเป็นประธานคณะทำงานพร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
 
14 มิถุนายน 2551 , 19:53 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่