ใช้เวลา 2 ปีเศษ สร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่เชียงใหม่

  
     ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่จะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปีเศษด้วยงบประมาณ 2,300 ล้านบาท รองรับตลาดประชุมขนาดใหญ่จากทั่วโลก
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงการจัดสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเก่าเมื่อ 4 ปีที่แล้วที่รื้อฟื้นมาทำใหม่โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบการก่อสร้าง และตรวจสอบราคากลาง ซึ่งเดิมในแผนจะใช้งบประมาณ 1898 ล้านบาท แต่ขณะนี้ผ่านไปแล้ว 4 ปี ค่าวัสดุอุปกรณ์แพงขึ้น คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้าง 2,300 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีงบประมาณอยู่แล้ว 269 ล้านบาท โดยจะประกาศราคาปลายปีนี้ โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณปีเศษ
สำหรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจะมีหน่วยงานดูแลคือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) ซึ่งหากจัดสร้างแล้วเสร็จหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่หาตลาด จัดการประชุมขนาดใหญ่หรือตลาด MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibition) จากทั่วโลก บริหารในเชิงธุรกิจ ขณะเดียวกันรัฐบาลจะส่งเสริมด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ อันเป็นการสร้างรายได้ ต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในภาพรวม
 
14 มิถุนายน 2551 , 20:56 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่