จะมีการจัดสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านาชาติ รองรับตลาด MICE และจัดสร้างรถไฟรางคู่

  
     การประชุมส่งเสริมปีแห่งการท่องเที่ยวไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ข้อสรุปจะมีการจัดสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านาชาติ รองรับตลาด MICE และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาค
นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมเพื่อส่งเสริมปีการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2551-2552 ร่วมกับนักธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเชอราตัน จังหวัดเชียงใหม่ว่า ภาคเอกชนเสนอให้จัดสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดสร้างด้วยงบประมาณ 2,300 ล้านบาท อยู่ในระหว่างปรับปรุงแบบ โดยจะประกาศจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างในระยะต่อไป ซึ่งศูนย์ประชุมดังกล่าวจะรองรับตลาด MICE หรือตลาดประชุมสัมมนาใหญ่ ๆ อันเป็นการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง ในระยะต่อไปจะประสานกับกระทรวงคมนาคมให้จัดหาเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง เพื่อรองรับตลาด MICE ดังกล่าว ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เสนอให้ทำอุโมงค์ทะลุภูเขาเส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย-แม่ฮ่องสอน เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางซึ่งนายกรัฐมนตรีรับที่จะไปพิจารณาต่อไป ขณะเดียวกันในเรื่องการส่งเสริมให้มีการสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงในภาคเหนือ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจัดส่งสินค้าเกษตรที่รวดเร็ว โดยจะมีการส่งเสริมการท่องเทียวเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงทั้งภาคเหนือและประเทศใกล้เคียง
ในการประชุมดังกล่าวได้มีการเสนอเรื่องการจัดหาเครื่องบิน ATR ที่มีสภาพดี ราคาค่าโดยสารไม่แพง ปลอดภัย บินให้บริการในลักษณะโลว์คอร์สซึ่งเหมาะกับภาคธุรกิจ
 
14 มิถุนายน 2551 , 20:58 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่