ขอให้มีการเจาะอุโมงค์เชื่อมการเดินทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสนอขอให้มีการเจาะอุโมงค์เชื่อมการเดินทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ลดระยะเวลาในการเดินทาง เพิ่มโอกาสการท่องเที่ยว
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวภายหลังประชุมส่งเสริมปีแห่งการท่องเที่ยวไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมเดินทางไม่สะดวก จึงได้เสนอขอให้มีการเจาะอุโมงค์ผ่านบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่นระยะเวลาการเดินทาง คาดว่าจะสามารถลดเวลาเดินทางจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนได้ถึง 3 ชั่วโมง
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังได้เสนอขอให้มีการตัดถนนจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่ต้องผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเส้นทางส่วนใหญ่จะสูงชัน โดยขอให้ตัดถนนให้ไม่สูงชันมากนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งหากดำเนินการเส้นทางดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มโอกาสการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว
ขณะเดียวกันผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เสนอขอให้นายกรัฐมนตรีประสานกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ขอย้ายบ่อย ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
 
14 มิถุนายน 2551 , 20:58 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่