กิจกรรมคืนกล้วยไม้ไทย 15,000 ต้น สู่ป่าสวนสัตว์เชียงใหม่

  
     สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้ไทย 15,000 ต้น สู่ป่าสวนสัตว์เชียงใหม่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส 31 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่
นายโสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วย ผศ.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะ ร่วมเป็นประธานประกอบพิธี คืนกล้วยไม้ไทยสู่ป่าสวนสัตว์เชียงใหม่ ภายในบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในโอกาสวันก่อตั้งสวนสัตว์เชียงใหม่ครบ 31 ปี เพื่อให้พื้นที่ป่าของสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่เยาวชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติและประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์เชียงใหม่ อันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้นำกล้วยไม้ไทย 27 ชนิดจำนวน 15,000 ต้น ปล่อยคืนสู่ป่าพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่
กิจกรรมคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และพนักงานเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมปลูกกล้วยไม้ ในบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ คาดว่าอีกไม่นานดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์จะบานสะพรั่งรับนักท่องเที่ยว
 
17 มิถุนายน 2551 , 10:02 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ศุภมาศ สวท.เชียงใหม่