การเดินทางมาประชุมด้านการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรี สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ได้ดี

  
    ประธานชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์ยอมรับว่า การเดินทางมาประชุมด้านการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรีที่เชียงใหม่ ช่วยกระตุ้นให้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชียงใหม่ได้ดีขึ้น ในขณะที่ปีนี้ยอดการขายสินค้าของไนท์บาซาร์ลดลงกว่าปีก่อนเกือบครึ่ง
นายวิลาส ปัญญาวงศ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เดินทางมาประชุมด้านการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อน สามารถกระตุ้นให้ภาครัฐหลายส่วนให้ความสนใจที่จะให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้น
ประธานชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์กล่าวด้วยว่า ในปีนี้เศรษฐกิจซบเซาลงไปมาก โดยยอดการจำหน่ายสินค้าของไนท์บาซาร์ช่วงโลซีซั่นของปีนี้ลดลงจากปีก่อนเกือบครึ่ง จึงอยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับการสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่เชียงใหม่ เพื่อรองรับตลาด MICE ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างหลากหลาย และควรจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
 
17 มิถุนายน 2551 , 19:55 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่