วัยรุ่นภาคเหนือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้น อันเป็นตัวบ่งชี้ถึงการก่อตัวของโรคเอดส์ได้

  
    วัยรุ่นภาคเหนืออายุระหว่าง 15-19 ปีมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้นร้อยละ 35 โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานต่างด้าวอันเป็นตัวบ่งชี้ถึงการก่อตัวของโรคเอดส์ได้ นางแกรี่ สุวรรณรัตน์ กรรมการบริหาร องค์กรเอดส์เน็ท เปิดเผยว่า องค์กรเอดส์เน็ท (AIDSNet Foundation ) ก่อตั้งเป็นมูลนิธิ 11 ปีแล้ว ในช่วงที่มีโรคเอดส์ระบาดหนัก เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียและนานาประเทศ สำหรับประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น ซึ่งมีผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบกว่า 5 แสนคน โดยเน้นป้องกันการติดเชื้อ HIV ทั้งนี้พบว่าการให้การดูแลช่วงต้น ๆ กับปัจจุบันต่างกัน ปัจจุบันผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงยาได้ ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทยรายใหม่ลดลงอย่างมาก เมื่อกว่า 10 ปีที่แล้วมีผู้ติดเพิ่ม 120,000 คน แต่ขณะนี้มีไม่ถึง 20,000 คน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะสามารถติดเชื้อ HIV ได้ อยู่ในเกณฑ์สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงถึงร้อยละ 35 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กชาติพันธุ์และแรงงานต่างด้าว
กรรมการบริหาร องค์กรเอดส์เน็ทกล่าวในตอนท้ายว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงประการสำคัญคือปัจจุบันมีความคิดคล้ายกันที่ว่าโรคเอดส์ได้หายไปแล้ว ทำให้องค์กรต่าง ๆ เริ่มลดความสำคัญกับโรคนี้ การจัดสรรงบประมาณเริ่มลดลง ขณะที่โรคเอดส์ได้พัฒนาตัวขึ้นเรื่อย ๆ และหากทุกฝ่ายยังนิ่งเฉย โรคเอดส์อาจจะกลับมาระบาดซ้ำส่งผลให้สถานการณ์รุนแรงเช่นในอดีตได้
 
18 มิถุนายน 2551 , 13:00 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่