นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พอใจการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง

  
    การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเพิ่มทักษะและความรู้ใหม่แก่หน่วยงานด้านกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลนครเชียงใหม่
ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดขึ้น ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งแม้ว่าจะมีความรู้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาแล้ว แต่ก็ยังไม่เคยฝึกซ้อมการเผชิญเหตุลักษณะเช่นนี้มาก่อน
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า เนื่องจากการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาน้อยและมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทำให้การปฏิบัติบางประการยังไม่ครอบคลุม เช่น ยังไม่มีการสั่งใช้วัสดุอุปกรณ์ของภาคเอกชน ที่กฎหมายระบุว่าต้องให้การสนับสนุนการปฏิบัติเมื่อมีภาวะวิกฤติ
 
18 มิถุนายน 2551 , 18:14 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่