รปส ประชุมวิทยุชุมชนเชียงใหม่

  
     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจผู้ประกอบการวิทยุชุมชน กว่า 180 แห่งใน จังหวัดเชียงใหม่ ถึงแนวทางปฏิบัติตาม พรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
นายกฤษณพร เสริมพาณิชย์ รองอธิการบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดสัมมนา วิทยุชุมชนกับการพัฒนาจังหวัด ณ โรงแรม รอยัล ล้านนา จ. เชียงใหม่ โดยมีประกอบการวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิทยุชุมชนกับภาครัฐ ทั้งนี้เพราะในจังหวัดเชียงใหม่มีวิทยุชุมชนที่เปิดดำเนินการและลงทะเบียนแล้วถูกต้องกว่า 180 แห่ง และยังมีการจัดตั้งใหม่ โดย ไม่ลงทะเบียนอีกจำนวนมาก ทำให้การขยายตัวเป็นไปอย่างไร้ระเบียบ ขาดความเข้าใจในหลักการของวิทยุชุมชน การสัมมนาจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
โดยรองอธิการบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันอำนาจหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ ไม่ได้อยู่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด แต่อยู่ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ ( กสช ) ตามกฎหมายซึ่งผู้ประกอบการวิทยุชุมชนต้องทำความเข้าใจ
สำหรับอำนาจหน้าที่ กสช คือตั้งคณะกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่ จัดตั้งองค์กรคณะทำงาน โดยพระราชบัญญัติองค์กร ขณะนี้ถูกบรรจุเพื่อเข้าร่วมที่ประชุมสภาแล้ว มีข้อสังเกต 2 ประการ คือ องค์กรนี้ เป็นองค์กรอิสระเมื่อกำกับดูแลแล้ว ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐจะทำเช่นไร และจะมีการดูแลกองทุนให้โปร่งใสได้หรือไม่
 
20 มิถุนายน 2551 , 14:40 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ศุภมาส สวท . เชียงใหม่