องคมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

  
    ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่ ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบเงินสนับสนุน 4 แสนบาทผ่านองคมนตรีให้กับองค์กรสาธารณกุศล 4 แห่ง
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ หรือ Empress Convention Center (ECC) ซึ่งประกอบด้วยห้องจัดเลี้ยงและนิทรรศการหลายขนาดกว่า 20 ห้อง อาคารจอดรถขนาด 300 คัน พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทันสมัย ภายใต้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 380 ล้านบาท เพื่อรองรับตลาดการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวในภาคเหนือได้อย่างครบวงจร ที่ตลาดการประชุมนับวันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งศูนย์ประชุมแห่งนี้จะช่วยผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ได้ขยายตลาดท่องเที่ยวจากแบบเดิมไปสู่ตลาดการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้ขยายตัวยิ่งขึ้น
และในโอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคของศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จำนวน 400,000 บาท ให้กับองค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.แม่แจ่ม มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว
 
20 มิถุนายน 2551 , 17:22 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่