ธนาคารนครหลวงไทยร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย จัดแข่งขันมารยาทไทยและการอ่านออกเสียง

  
     ธนาคารนครหลวงไทยร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย จัดแข่งขันมารยาทไทยและการอ่านออกเสียงให้แก่เยาวชนล่าสุดจัดแข่งขันนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารนครหลวงไทย จัดโครงการธนาคารนครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยสัญจรภาคเหนือ ประจำปี 2551 โดยจัดประกวดแข่งขันอ่านฟังเสียง ประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า 8 แสนบาท โดยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวที่ห้างสรรสินค้าโรบินสัน แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามอักขระวิธีและการใช้มารยาทไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างงดงามตามแบบฉบับของวัฒนธรรมประจำชาติ การแข่งขันดังกล่าวเป็นรอบคัดเลือกสำหรับสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายนนี้
สำหรับการจัดการแข่งขันนั้นจะดำเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยปีนี้มีนักเรียนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ร่วมแข่งขันเป็นปีแรก ส่วนภาคกลางจะจัดที่กรุงเทพมหานคร และจะนำผู้ที่ชนะเลิศของแต่ละภาคไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคมนี้ ณ ศาลาสวนมะลิ ธนาคารนครหลวงไทย
 
22 มิถุนายน 2551 , 16:32 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่