สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมมหกรรมสร้างสุขในวัยรุ่น

  
     สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมมหกรรมสร้างสุขในวัยรุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
โรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสร้างสุขในวัยรุ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเปิดมุมมองกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยนายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนปรุง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นกล่าวว่า การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เป็นช่องทางที่ดีที่ทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในสังคมที่ดี และเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด
ในการนี้ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เยาวชนที่จบหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งจัดไว้หลักสูตรละ 3 เดือน ทั้ง การเต้น Seed Dance ,B-Boy Dance,Locking Dance หลักสูตรมายากล ศิลปะการฟ้อนดาบไฟ หลักสูตรการร้องเพลง หลักสูตรโมเดลลิ่ง เป็นต้น
 
22 มิถุนายน 2551 , 16:33 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่