กลุ่มสมาพันธ์ชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตย ยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
    กลุ่มสมาพันธ์ชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตย ยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สมาพันธ์ชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตย นำโดย นายชุมพล พวงบางยาง รวมกลุ่มสวมเสื้อยืดสีแดงมายื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี ที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ได้ปลุกระดมมวลชนทำการชุมนุมแบบยืดเยื้อต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อภาพลักษณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ความเชื่อมั่นของต่างชาติ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันเป็นรายได้หลักของประเทศ การชุมนุมดังกล่าว เป็นตัวอย่างการใช้สิทธิและเสรีภาพเกินความพอดี โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่เกิดต่อประเทศชาติ อีกทั้งการขับไล่นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ทั้งที่ทำงานได้ไม่นาน เป็นเหตุที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
โดยนายสมชัย ชนะวรรณ์ ตัวแทนผู้ชุมนุม กล่าวว่า นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใช้การชุมนุมแอบอ้างระดมทุนเพื่อสนับสนุนตัวเอง โดยใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ
กลุ่มผู้ชุมนุมยังกล่าวอีกว่า การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ยังได้ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนเกิดความตึงเครียดและแตกความสามัคคี โดยเรื่องดังกล่าว มี นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มารับเรื่องและรับที่จะนำเสนอ นายกรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป
 
24 มิถุนายน 2551 , 08:58 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่