เกษตรกรชาวนา ตำบลแม่แฝก รวมตัวประท้วงขายข้าวแล้วไม่ได้รับเงิน

  
     เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเหนียวจาก อ.สันทราย อ.พร้าว และแม่ริม รวมตัว ที่เทศบาล ต.แม่แฝก ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ หลังจากขายข้าวให้โรงสีแล้วไม่ได้รับเงินค่าข้าว ไม่ได้ข้อสรุปจะทำการปิดถนน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว จาก ตำบลแม่แฝก อ. สันทราย อ. แม่ริม และ อ.พร้าว รวมตัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบล แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องต่อนายกเทศบาลตำบลแม่แฝก จากกรณีที่ ชาวนาได้นำข้าวเปลือกเหนียวไปขายให้โรงสี สิริภิญโญ ซึ่งมีนายพิเชษฐ์ โตนิติวงศ์ มาเปิดรับซื้อที่ท่าข้าวพรพาณิชย์ 4 แห่ง คือ ที่ อ.หางดง อ.สันทราย อ.สันกำแพง และ อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งเปิดพร้อมกับโรงสีอื่นๆ ที่เปิดจุดรับซื้อข้าวของโรงสีสิริภิญโญ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ซึ่งตามกำหนดแล้ว จะได้รับเงินหลังจากที่ขายข้าว 15 วัน แต่ขณะนี้ เวลาผ่านไปกว่า 20 วันแล้ว เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินค่าข้าว จึงเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหามาตรการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
โดยนายโสมนัส อุปลา ตัวแทนเกษตรกร กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรเดือดร้อนอย่างมาก โรงสีสิริภิญโญเป็นแห่งเดียวที่มีปัญหาด้านการเงิน ขณะที่การออกประกาศของเทศบาล ตำบลแม่แฝก ได้ออกประกาศก่อนประกาศของทางจังหวัด ในการเปิดให้โรงสีดังกล่าวมาเปิดจุดรับซื้อข้าวในพื้นที่ ซึ่งเป็นการตัดโอกาสของเกษตรกร จึงขอให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ และยืนยันจะกดดัน ปิดถนนประท้วงหากไม่ได้รับคำตอบที่พอใจ
ด้านนายวันชัย ตันเสนา เกษตรตำบลแม่แฝก กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดรับซื้อข้าว 5-6 จุด โรงสีสิริภิญโญ เปิด 4 จุด 4 อำเภอ ในปริมาณเงิน 150 ล้านบาท ด้ายเงินหมุนเวียนเบื้องต้นมีเพียง 5 ล้านบาทเท่านั้น สำหรับเงินดังกล่าวไม่ใช่เงินของโรงสีแต่เป็นเงินของรัฐบาล ซึ่งคงจะมีการติดขัดในขั้นตอนราชการ แต่ยืนยันว่า เกษตรกรจะต้องได้รับเงินอย่างแน่นอน
 
24 มิถุนายน 2551 , 09:02 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่