เยาวชนกว่า 9 พันคนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันพลังสีขาว

  
     เยาวชนกว่า 9 พันคนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันพลังสีขาว เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันพลังสีขาว White Power Day ที่โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา มีเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานกว่า 9 พันคน เพื่อให้นักเยาวชนตระหนักปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน เป็นทั้งต้นทาง ปลายทางและทางผ่านของยาเสพติด ปัจจุบันสิ่งที่น่าเป็นห่วงพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาร่วมเป็นขบวนการค้ายาเสพติดเป็นผู้ค้ารายย่อยด้วย กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด ในงานได้ใช้หุ่นยนต์นวตกรรมเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ประดิษฐ์จากฝีมือของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนานำเหล้าและบุหรี่ไปมอบให้ประธานในพิธีประกอบพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่และเยาวชนร่วมกล่าวสัตยาบรรณไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในงานคือ การประกวดวงดนตรี ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดหางเครื่อง ประกวดทอล์คโชว์ ประกวดหนุ่มสาวทูบี นัมเบอร์วัน แข่งขันฟุตบอล 5 คน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับยาเสพติด การสาธิตการทำอาหารและฝึกอาชีพระยะสั้นในงานด้วย
 
26 มิถุนายน 2551 , 12:54 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ศุภมาส สวท.เชียงใหม่