เกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกลำไยและแปรรูปลำไย เข้าร่วมอบรม

  
     เกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกลำไยและแปรรูปลำไย จาก 10 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมอบรม เรื่อง ความรู้ในการส่งออกลำไย ที่กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียมแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เพื่อการส่งออกลำไยและผลิตภัณฑ์ลำไย ให้แก่ผู้บริหารกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกลำไยและแปรรูปลำไย จาก 10 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการธุรกิจลำไยส่งออก รวมถึงขั้นตอนวิธีการส่งออกสินค้าลำไยผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อให้ได้มาตรฐานลำไยเพื่อการส่งออก และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นผู้ส่งออกได้ นายบูรณ์ อินธิรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ ( เชียงใหม่ ) กล่าวว่า ปริมาณลำไยในปีนี้มี 3 แสน 7 หมื่น ตัน ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 20 – 30 เปอร์เซนต์ ขณะนี้ทางบริษัท วินวินก็ได้มีการตั้งราคาของ ลำไยอบแห้งไว้แล้วที่ ลำไยอบแห้ง เกรดAA ราคา 50 บาท เกรดA ราคา35 บาท เกรด B ราคา 25 บาท และก็ได้มีการจดสัญญาซื้อขายลำไยเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ 20,100 ตัน โดยอยู่ที่ เชียงใหม่ 7,500 ตัน เชียงราย 6,000 ตัน ลำพูน 6,400 ตัน และ ลำปาง 1,000 ตัน คาดว่าราคาของลำไยในปีนี้น่าจะดีขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดใหม่กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการสนับสนุนให้ผู้ส่งออกสินค้าโอท็อปภาคเหนือเข้าร่วม ในการจัดแสดงสินค้า เมคอินไทยแลนด์ ( Special ) ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมเพ็ค เมืองทองธานีอีกด้วย
 
26 มิถุนายน 2551 , 16:51 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ศุภมาส เสมอ นศ.ฝึกงานฝ่ายข่าว สวท. ม.ราชภัฏเชียงราย